123
Нээлттэй2017 оны 12 сарын 28 Бичгээр 
1712280001 туршилт
 Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 12 сарын 27 Бичгээр 
1712270001 6 сарын тэтгэмж хүсэх тухай
 Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2015 оны 05 сарын 01 Бичгээр 
1505010001 Ажлын 6-н өдрийн цалинтай чөлөө олгож өгнө үү
 Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2015 оны 04 сарын 30 Бичгээр 
1504300002 Дэмжлэг хүсэх тухай
 Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2015 оны 04 сарын 30 Бичгээр 
1504300001 Ээлжийн амралт авах тухай
 Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2015 оны 04 сарын 27 Бичгээр 
1504270001 Хамарын хийдийн орчимд фото туризм чиглэлийн Фото музей байгуулах газар олгож өгнө үү.
 Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2015 оны 04 сарын 24 Бичгээр Гомдол
1504240003 Гомдол гаргах тухай
 Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2015 оны 04 сарын 24 Бичгээр 
1504240002 Ажил хүсэх тухай
 Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2015 оны 04 сарын 24 Бичгээр 
1504240001 Буцалтгүй тусламж хүсэх тухай
 Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2015 оны 04 сарын 16 Утсаар Гомдол
1504160001 Замын эвдрэл гэмтлийг янзлах тухай
 Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2015 оны 04 сарын 14 Бичгээр Гомдол
1504140001 Захирамж хүчингүй болгох тухай .
 Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2015 оны 04 сарын 09 Бичгээр 
1504090001 Сургуульд сурах болсон тул чөлөө хүсэх тухай
 Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2015 оны 04 сарын 03 Утсаар Гомдол
1504030002 2014 оны 11 сард болсон ТАХ-ийн шалгалтаар Замын-Үүд сумын ИТХ--ын дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтний ажлын байран дээр 1 -ээр гарч тэнцсэн боловч одоо болтол ажилд авахгүй байна.
 Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2015 оны 03 сарын 18 Бичгээр 
1503180002 Ажил хүсэх тухай
 Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2015 оны 03 сарын 18 Утсаар Гомдол
1503180001 Өргөн сумын Цэцэрлэгийн багшийн үйл ажиллагаатай холбоотой
 Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2015 оны 03 сарын 17 Бичгээр 
1503170002 Чөлөө хүсэх тухай
 Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2015 оны 03 сарын 17 Утсаар Гомдол
1503170001 Цэргийн батлах шинэчилж өгнө гээд хурааж авсан. Одоо болтол өгөхгүй байна.
 Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2015 оны 03 сарын 10 Бичгээр Өргөдөл
1503100001 Ур чадварын нэмэгдлийг олгож өгнө үү.
 Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2015 оны 03 сарын 04 Утсаар Гомдол
1503040001 Сайншанд сумын 4 дүгээр багийн үйл ажиллагаатай холбоотой гомдол
 Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2015 оны 03 сарын 03 Бичгээр Гомдол
1503030001 Сайншанд сумын 2 дугаар сургуулийн 4А ангийн эцэг эхийн зөвлөл, 4А ангийн багш С.Сийлэгмаа багшийг цаашид ажиллуулж бага ангийг нь төгсгөх тухай
 Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...

© 2014 “Дорноговь аймгийн ЗДТГ”