Нээлттэй2015 оны 04 сарын 16 Утсаар Гомдол
1504160001 Замын эвдрэл гэмтлийг янзлах тухай
 Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2015 оны 04 сарын 03 Утсаар Гомдол
1504030002 2014 оны 11 сард болсон ТАХ-ийн шалгалтаар Замын-Үүд сумын ИТХ--ын дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтний ажлын байран дээр 1 -ээр гарч тэнцсэн боловч одоо болтол ажилд авахгүй байна.
 Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2015 оны 03 сарын 18 Утсаар Гомдол
1503180001 Өргөн сумын Цэцэрлэгийн багшийн үйл ажиллагаатай холбоотой
 Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2015 оны 03 сарын 17 Утсаар Гомдол
1503170001 Цэргийн батлах шинэчилж өгнө гээд хурааж авсан. Одоо болтол өгөхгүй байна.
 Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2015 оны 03 сарын 04 Утсаар Гомдол
1503040001 Сайншанд сумын 4 дүгээр багийн үйл ажиллагаатай холбоотой гомдол
 Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2015 оны 02 сарын 12 Утсаар Гомдол
1502120001 Төрийн албан хаагчийн хүнд сурталын талаар
 Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2015 оны 01 сарын 30 Утсаар Гомдол
1501300001 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний үнэмлэх авах тухай.
 Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2015 оны 01 сарын 28 Утсаар Гомдол
1501280001 Иргэн Бурмаа нь 2015 оны 01.10-нд кабелийн телевизийн төлбөр болох 10 000 төгрөгийн хураамжийг төлсөн боловч кабелийг салгасан байна.
 Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2014 оны 11 сарын 27 Утсаар Гомдол
1411270005 ораыбйрохабыөй
 Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2014 оны 11 сарын 27 Утсаар Гомдол
1411270004 Д.Пүрэвсүрэн нь Замын-Үүд сумын 2-р сургуульд үйлчлэгчээр ажилладаг.
 Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...

© 2014 “Дорноговь аймгийн ЗДТГ”