Д.Пүрэвсүрэн нь Замын-Үүд сумын 2-р сургуульд үйлчлэгчээр ажилладаг.

У.Шинэчимэг Албан тушаал : "Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Хүний нөөц, сургалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Утас : 70523597 2014 оны 11 сарын 27Бүртгэсэн :

Ч.Чулуун Албан тушаал : "Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Мэргэжилтэн Утас : 70523913 2014 оны 11 сарын 27Хариу : Энэ хүнийг шийдвэрлэх


© 2014 “Дорноговь аймгийн ЗДТГ”