2014 оны 11 сард болсон ТАХ-ийн шалгалтаар Замын-Үүд сумын ИТХ--ын дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтний ажлын байран дээр 1 -ээр гарч тэнцсэн боловч одоо болтол ажилд авахгүй байна.

У.Шинэчимэг Албан тушаал : "Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Хүний нөөц, сургалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Утас : 70523597 2015 оны 04 сарын 03Бүртгэсэн :


© 2014 “Дорноговь аймгийн ЗДТГ”