Иргэн Бурмаа нь 2015 оны 01.10-нд кабелийн телевизийн төлбөр болох 10 000 төгрөгийн хураамжийг төлсөн боловч кабелийг салгасан байна.

У.Шинэчимэг Албан тушаал : "Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Хүний нөөц, сургалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Утас : 70523597 2015 оны 01 сарын 28Бүртгэсэн :


© 2014 “Дорноговь аймгийн ЗДТГ”