Сайншанд сумын 4 дүгээр багийн үйл ажиллагаатай холбоотой гомдол

У.Шинэчимэг Албан тушаал : "Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Хүний нөөц, сургалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Утас : 70523597 2015 оны 03 сарын 04Бүртгэсэн :


© 2014 “Дорноговь аймгийн ЗДТГ”