ораыбйрохабыөй

У.Шинэчимэг Албан тушаал : "Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Хүний нөөц, сургалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Утас : 70523597 2014 оны 11 сарын 27Бүртгэсэн :


© 2014 “Дорноговь аймгийн ЗДТГ”