Нөхөр хагалгаанд орох болсон тул 22-ны өдрөөс ажлын 2 хоногийн цалинтай Чөлөө хүсэх тухай

У.Шинэчимэг Албан тушаал : "Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Хүний нөөц, сургалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Утас : 70523597 2015 оны 01 сарын 22Бүртгэсэн :


© 2014 “Дорноговь аймгийн ЗДТГ”